Pakalpojumi:


Videoapmācība: 

1. Ievada lekcija:


Demo lekcija 3-1Pilna PAMATA apmācības kursa cena ir 99 EUR. Jautājiet pēc tā e-pastā. Kursa garums ir aptuveni 6 stundas. Tas sastāv no 19 lekcijām katra ap 20 min. garumā

Projektu izstrāde:

Apgaismojuma projektu, dizaina un vizualizācijas 3D izstrāde programmā Dilaux Evo. Projektu izstrādās gaismas dizaineris.

Programmas Dilaux Evo apmacības kursi: (pēc ārkārtas stāvokļa beigām)

Izstrādājiet projektu, dizainu un 3D vizualizāciju prrofesionālā līmenī pats un esiet soli priekšā pārējiem.

 Apmācību programma "PAMATS"- divas dienas

Kursa cena 250 EUR par cilvēku

Individuāla apmācība 400 EUR

1.      Diena- Dialux darba virsma un darbs ar to

1.1.  Telpas konstruēšana

1.2.  Gaismas ķermeņi to fotometriskie faili un ievietošana konstrukcijā.

1.3.  Aprēkinu virsmas, izolīnijas

1.4.  Atskaites dokumentācijas sagatavošana

1.5.  Ēkas un ainavas konstruēšana bez rasējuma palīdīzības

1.6.  Konstruēšana ar dwg rasējuma iekļaušanu projektā

1.7.  Logu un telpas elementi

1.8.  Durvis un grīdas elementi

1.9.  Griesti un jumts

2.      Diena- Projekta izstrāde

2.1. Vairāku dwg rasējumu iekļaušana projektā (vairaki stāvi, ainava)

2.2.  Ainavas elementi

2.3.  Mēbeles un citi interjera elementi, elementi , darbs ar 3D arhīviem

2.4.  Krāsa un tekstūras

2.5.  Gaimas ķermeņu izvēle

2.6. Kalkulācija un rezultātu pārskats, attēlu un vizualizāciju veidošana

2.7.  Atskaites dokumnetācijas pielāgošana pasūtītaja vajadzībām

Kursu noslēgumā tiek veikts tests un izsniegts sertifikāts


Apmācību kurss "EKSPERTS"- divas dienas (12 stundas)

Kursa cena 250 EUR par cilvēku

Individuāla apmācība 400 EUR

1.      Diena

1.1. Kompleksa arhitektūra ar Dialux programmu

1.2.  Savu 3D objektu pastāvīga veidošana

1.3.  3D modeļu apstrāde un savu tekstūru veidošana arhitektūrā

1.4.  Normatīvu un likumdošanas prasības, projekta atbilstība tām

1.5.  Uzturēšanas koeficients (Maintenance factor) 

2.      Diena

2.1.  Gaismas ķermeņu modificēšana

2.2.  Apgaismojuma scēnas un skati, gaismas ķermeņu grupēšana

2.3. Scēnu vizualizācija

2.4. Dokumentācijas izstrāde atbilstoši normatīvu un likumdošanas prasībām

2.5. Projekta dwg faila ģenerēšana

Kursu noslēgumā tiek veikts tests un izsniegts sertifikāts


 .